Hrvatska Revija Za Rehabilitacijska Istraživanja

Neki indikatorl promjena nakon podrške roditeľjima djece s posebnim potrebama primjenom Integrativnog Gestalt pristupa

Some indicators of change after support to parents of children with special needs using the Integrative Gestalt Approach

Gestalt psychotherapyResearchQualitative researchCroatian
Journal Article - Open access

Abstract

Razmatraju se medicinski i socijalni model pristupa teškoćama u razvoju, te neki modeli rada s roditeljima djece s teškoćama. Poseban naglasak stavljen je na nacionalna iskustva vezana uz pružanje organizirane pomoći roditeljima djece s poteškoćama baziranim na principima Integrativne Gestalt terapije (Igrić i sur. 1994; Bezuk i sur.; 1995; Igrići sur., 1999; Kraljević, 2007). Registrirani su neki od indikatora nastalih promjena (samopoštovanje i roditeljska kompetentnost) nakon jednogodišnje pomoći. Podaci pokazuju pozitivne promjene na planu roditeljskog samopoštovanja i roditeljske kompetentnosti nakon organiziranog pružanja podrške.
Paper discussed medical and social approach on children with disability. Some models of group working parents are presented. The paper stress out national experiences of group work with parents based on the principles of Integrative Gestah Therapy (Igric i suK 1994; Bezuk i sur; 1995; Igric i sur, 1999; Kraljevic, 2007). Some indicators that have emerged organized support to parents are registered. The results revealed that organized support to parents increase parental competence and self-esteem.

APA citation

Kraljević, R. (2011). Neki indikatorl promjena nakon podrške roditeľjima djece s posebnim potrebama primjenom Integrativnog Gestalt pristupa. Hrvatska Revija Za Rehabilitacijska Istraživanja, 47(1), 41-48.