Česká a slovenská psychiatrie

Psychoterapie deprese – přístup gestalt terapie

Psychotherapy of Depression – the Approach of Gestalt Therapy

Jan Roubal
Gestalt psychotherapyResearchExpert opinionCzech
Journal Article - Open access

Abstract

Psychoterapie, ať už samotná nebo v kombinaci s farmakoterapií, je podle dosavadních poznatků účinná při léčbě depresivního onemocnění a představuje dostupnou možnost zvýšení efektivity léčby deprese. Existuje však velké množství psychoterapeutických směrů, které k léčbě deprese přistupují z teoretického i praktického hlediska rozdílně. Tento článek přispívá k zpřehlednění spektra psychoterapeutických přístupů k depresi popisem gestalt terapie a její praktické aplikaci v klinické praxi. Popis je doplněn přehledem evidence účinnosti.

APA citation

Roubal, J. (2007). Psychoterapie deprese – přístup gestalt terapie. Česká A Slovenská Psychiatrie, (7). Retrieved de http://cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2007_7_341_345.pdf