Česká a slovenská psychiatrie

Psychoterapie deprese – přístup gestalt terapie

Psychotherapy of Depression – the Approach of Gestalt Therapy

Gestalt psychotherapyResearchExpert opinionCzech
Journal Article - Open access

Abstract

Psychoterapie, ať už samotná nebo v kombinaci s farmakoterapií, je podle dosavadních poznatků účinná při léčbě depresivního onemocnění a představuje dostupnou možnost zvýšení efektivity léčby deprese. Existuje však
velké množství psychoterapeutických směrů, které k léčbě deprese přistupují z teoretického i praktického hlediska rozdílně. Tento článek přispívá k zpřehlednění spektra psychoterapeutických přístupů k depresi popisem
gestalt terapie a její praktické aplikaci v klinické praxi. Popis je doplněn přehledem evidence účinnosti.
According to current knowledge psychotherapy alone or in combination with pharmacotherapy is effective in the
treatment of depressive disorder and represents an accessible possibility of increasing effectiveness of the treatment of depression. There is a great number of psychotherapeutic approaches and their theoretical perspectives
and practical approaches to the treatment of depression differ. This article contributes to the transparency of the
spectrum of psychotherapeutic approaches by description of gestalt therapy and its practical application in clinical practice. The description is supplemented by an overview of the evidence of efficiency.

APA citation

Roubal, J. (2007). Psychoterapie deprese – přístup gestalt terapie. Česká A Slovenská Psychiatrie, (7). Retrieved from http://cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2007_7_341_345.pdf