Bibliograficzna baza danych Gestalt Psychotherapy Research Database

GPRDB jest otwartym zbiorem danych bibliograficznych odnoszących się do badań i literatury na temat psychoterapii Gestalt i związanych z nią metod. 
Budowanie i prowadzenie tej bazy danych jest możliwe dzięki współpracy różnych stowarzyszeń Gestalt Psychotherapy i ich członków.
Możesz pomóc zbudować ten zasób. Wyślij swoje wkłady.