Baza danych

Baza danych Gestalt Psychotherapy Research Database jest otwartym zbiorem danych bibliograficznych odnoszących się do badań i literatury na temat psychoterapii Gestalt i związanych z nią metod. 

Celem projektu jest zapewnienie różnych usług informacyjnych dla badaczy psychoterapii Gestalt. Głównym źródłem informacji jest baza danych wyników badań i innej literatury. Więcej informacji zostanie dodanych w niedalekiej przyszłości, dotyczących na przykład metodologii badawczych, otwartych projektów badawczych lub listy kontaktowej badaczy gestalt. 

Projekt rozpoczął się w marcu 2019 roku i będzie stopniowo zawierać nowe referencje z różnych czasopism i wydawców. Obecna liczba referencji dostępnych w bazie danych jest tylko częścią dostępnej literatury naukowej na temat psychoterapii Gestalt, ale aktywnie poszukujemy nowych referencji. 

Projekt obejmuje również udoskonalenie systemu tagowania jako trwającej pracy, tak aby w niedalekiej przyszłości możliwe było filtrowanie wyszukiwania według różnych kryteriów, takich jak poziom dowodów lub obszar badań.