Słowa kluczowe
Journal
Journal of Consulting and Clinical Psychology
Autor
Wydawca
Journal of Consulting and Clinical Psychology
Rok publikacji
1998
Głośność
66
Zagadnienie
1
Number of Pages
136-142,
ISSN Number
1939-2117(Electronic),0022-006X(Print)
DOI
10.1037/0022-006X.66.1.136