Projekt międzynarodowy

Budowanie i prowadzenie tej bazy danych jest możliwe dzięki współpracy różnych stowarzyszeń Gestalt Psychotherapy i ich członków:

PTPGPolskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
Polish Association for Gestalt Psychotherapy

 

 

AETGAsociación Española de Terapia Gestalt
Spanish Gestalt Therapy Association

 

 

EAGTEuropean Association for Gestalt Therapy